babybird.sk

Odchovňa

Odchovňa je u nás miesto, kde sa zdržujú mladé ary keď opustia inkubátor. Ide o špeciálnu miestnosť kde majú spoločné voliéry vybavené hračkami, preliezkami a lanami. Každá voliéra má svoje osvetlenie a v celom objekte je zabezpečená cirkulácia čerstvého vzduchu špeciálnou ventiláciu. Pri teplom a slnečnom počasí sa mladá ary zdržiavajú vo vonkajšej spoločnej voliére taktiež vybavenej hračkami a preliezkami.